Bayraktar: Üretici ve market fi…

Türkiye Ziraat Odaları Bi…

Yerel Tohum Derneği Artvin Buğda…

Artvin'de tarımın canland…

Bakan Pakdemirli: " Ceylanpınar'…

Tarım ve Orman Bakanı Bek…

Türkiye, Çin'e Süt Satacak!!!

Ticaret Bakanı Ruhsan Pek…

Adana Saylavı Barut: " Tarım Bak…

CHP Adana Saylavı Ayhan B…

Yunaklı: "Salgında çiftçiyi gübr…

ISTANBUL- Tarım Kredi Koo…

«
»
TwitterFacebookPinterestGoogle+

GÜBRE RAPORU

Gübre, ana işlevi bitkilere besin maddesi sağlamak olan ve bitkinin kök gelişimi gövde gelişimi, yaprak gelişimi ve meyve verimini artırmak için toprağa karıştırılan normal sıcaklıkta doğada katı durumdaki birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen cansız maddeler ile canlı olan her türlü çevresel ve evsel atıkların ve/veya her türlü hayvan boklarının doğal ortamda parçalanması, bozunması ve dönüştürülmesi ile elde edilen tarımsal destek ürünlerini ifade etmek üzere kullanılan genel sıfat.

Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen anlamına gelen ve Bitkilerin kullanmış oldukları başlıca besin maddeleri Azot, fosfor, Potasyum gibi birincil elementler, kalsiyum magnezyum kükürt, sodyum gibi ikincil elementler; Demir çinko Bakır Manga, bor, molibden ve kobalt gibi mikro elementleri kapsamaktadır.

Dolayısı ile gübre denildiği zaman gerek organik yollarla, gerekse de kimyasal işlemlerle elde edilen bitki besin maddeleri sunan ürünler anlaşılmalıdır.

Gübreler, Yukarıdaki tanımlamalara da uygun olacak biçimde, gümrük tarife çizelgesinde 31. kısımda kendine yer bulmuştur.

Gümrük tarife çizelgesinde gübreler 5 ana başlık altında sınıflandırılmıştır.

3101 Hayvansal ve Bitkisel Gübreler.
3102 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler
3103 Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler
3104Potaslı mineral veya kimyasal gübreler
3105 Azot, Fosfor ve Potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler

Türkiye genel anlamda Gübre ithalatı yapan bir gübredir. TUIK sayısal verilerine göre Türkiye 2016 yılında dış ülkelere sattığı gübre sayesinde 146 milyon Amerikan doları girdi sağlamıştır.

Yine aynı yıl içinde dış ülkelerden satın aldığı gübre hammaddesi için 1 Milyar 275 Milyon Amerikan Doları dışarıya para ödeyerek kendi kaynak sahibinin, taşımacısının, işçisinin mühendisinin ve girişimcisinin payını yabancı kaynak sahibine, taşımacısına, işçisine mühendisine ve girişimcisine ödeyerek gübre iş kolunda %100 dış ticaret açığı vermiştir.

Dilerseniz gübreler ile ilgili olarak temel bilgileri ve sizlerle paylaştıktan sonra yazıma dünya çapında en fazla gübre ihraç eden ülkelerin sayısal verilerini sunarak başlayalım.

2015 yılında Dünya çapında toplam 63 milyar 76 milyon dolarlık gübre ihracatı gerçekleştirilmiştir.

(Çizge 1 Dünya Çapında en çok Gübre ihraç eden ülkeler çizgesi)

Dünya çapında toplam gübre ihracatının %70 lik kısmını en fazla gübre ihraç eden ilk 10 ülke gerçekleştirmiştir.

Yukarıdaki çizgede dünya çapında en çok gübre ihraç eden ilk 10 ülkeye yer verilmiştir.
Çizgeye göre dünya çapında en çok gübre ihraç eden ülke Çin’dır.Çin’ın 2016 yılı gübre ihraç tutarı 1 milyar 878 milyon Amerikan dolarıdır. Çin’i Rusya Federasyonu, Kanada, ABD, Beyaz Rusya Almanya Hollanda Belçika Fas ve İsrail izlemektedir.

Dünya Genelinde en fazla gübre ithalatı yapan 10 ülke ise ithalat miktarlarına göre listelenmiş ve çizgede gösterilmiştir.

(Çizge 1 Dünya Çapında en çok Gübre ithal eden ülkeler çizgesi)

Çizge incelendiğinde dünya çapında en fazla gübre ithal eden ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğu görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’ni Hindistan, Brezilya, Çin, Fransa, Endonezya Tayland, Almanya, Vietnam, ve Meksika takip etmektedir.

Çizgede en çok gübre ithal eden ülkeler içinde Çin ve Almanya hariç diğer ülkeler gübre ithalatçısı durumundadır.

Türkiye’nin Gübre İthalatı ve Gübre İhracatı.

Aşağıdaki çizgede 2012 ile 2016 yılları arasında Türkiye’nin gübre ithalatı ve ihracatına ilişkin sayısal veriler yer almaktadır.

Çizge incelendiğinde, Türkiye’nin bir gübre ithalatçısı olduğu net olarak görülmektedir. Bunun anlamı Türkiye’nin gübre alabilmek için önce Amerikan doları satın alması gerektiği bu paraya faiz ödemesi gerektiği, ardından ise bu para ile gübre satın almağa zorunlu olduğu açıktır.

2012 yılında 1 milyar 382 milyon dolar ödeyerek dış gübre alımı yapan Türkiye; Bu hammaddeyi işledikten sonra uygulamaya hazır ürün olarak sadece 147 milyon Dolarlık gübreyi dış ülkelere satabilmiştir. Bu tablo olayın ülkemiz aleyhine nasıl işlediğini gösteren en iyi veridir.

2013, 2014, ve 2015 yıllarına ait gübre ithalat ve ihracat verileri yukarıdaki tablodan görülebilir.

TÜRKİYE HANGİ GÜBREYİ HANGİ ÜLKEDEN SATIN ALMAKTADIR.

Aşağıdaki çizgede 2016 yılında Türkiye’nin dış ülkelere sattığı gübre çeşitleri verilmiştir.

Türkiye’nin 2016 Yılı Gübre İthalatı ve Gübre İhracatı.

Tablo incelendiğinde, Türkiye’nin ağırlıklı olarak azotlu mineral veya kimyasal gübreler ile azot, fosfor ve potasyum ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler ithalatı yaptığı, buna karşın en çok azot fosfor potasyum ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler ihraç ettiği görülmektedir.

Öte yandan Türkiye de yeni nesil bir gübre ilerleme göstermektedir. 2018 yılı Ağustos ayı itibariyle Türkiye’de Solucan gübresi üretimi yapan girişimci sayısı 5500’lara ulaşmıştır. Ancak bu girişimciler sermaye sahibi olmadıklarından ürettiklerini denetletip belgelendirme aşamasına geçmekte zorlanmaktadırlar. An itibarıyla sadece 22 girişimci gerekli yatırımı yaparak belgelendirilebilmiştir.

Belgelendirilen solucan Gübresi üretim kapasitesi 7 bin 887 ton’dur. TUIK’in 2017 sayısal verilerine göre Türkiye’nin tarımda kullandığı kimyasal gübre miktarı 6.332.871 tondur.

Türkiye’de denetlenerek yeterliliği belgelendirilmiş Solucan Gübresi üretim miktarı, bir yılda kullanılan kimyasal gübreye oranı sadece % 0,12’dir.

Bu verilere bakıldığında gelecek yıllarda mevcut girişimcilerin belgelendirme için koşullarını iyileştirmeye çalışacağı, belgelendirilmiş olanların ise kapasite arttıracakları ve uzun yıllar daha bu iş kesiminde yeni işletmelerin katılacağı net bir olarak anlaşılmaktadır.

Bir cevap yazın

HAKKIMIZDA

KIT’A YAYINLARI

KISIMLAR

PAZAR

YASAL BİLGİ

SOSYAL AĞ